Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Hệ thống nâng cấp bảo trì 15/12/2020

Thời gian phát biểu   2020/12/14

Hệ thống sẽ được tiến hành bảo trì vào 15/12/2020 lúc 11:00-16:00 , vì lý do nâng cấp toàn diện hệ thống. Sau khi nâng cấp hoàn thiện hệ thống trang của SW99 sẽ hoạt động bình thường.

Mong các thành viên thông cảm! Star Wolf Trân Trọng!

[[ICON]]