Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Thông báo! Allbet đang bảo trì

Thời gian phát biểu   2019/12/18

Sảnh ALLBET đang được tiến hành bảo trì để nâng cấp , thời gian bảo trì vẫn chưa có thông báo cụ thể và chính xác.

Sau khi bảo trì hoàn tất chúng tôi sẽ thông báo sớm cho tất cả các thành viên! Mong các thành viên thông cảm về sự bất tiện này. Star Wolf Trân Trọng!

[[ICON]]